ACG : Auckland : North Island : New Zealand

ACG, Auckland, New Zealand

รายชื่อโรงเรียนไฮสคูล > ACG

ACG เปิดสอนในระดับอนุบาลจนถึง เตรียมเข้ามหาวิทยาลัย และ AUT มหาวิทยาลัยเอยูที เปิดสอนภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี โท และเอก จากโอ๊คแลนด์

ACG, Academic Colleges Group: เอซีจี เป็น โรงเรียนมัธยม ที่ นิวซีแลนด์ ประเภทเอกชน เปิดสอนทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา มีโรงเรียนในเครือ ได้แก่

  • ACG Parnell College
  • ACG Strathallan
  • ACG Senior College

ACG Parnell College ตั้งอยู่ที่ Parnell ซึ่งเป็นแหล่งสังสรรค์ยอดนิยมของชาวเมืองโอ๊คแลนด์ ACG Parnell College รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 1 ถึง 6 (Years 1 to 6) และชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย (ม.1 ถึง ม.7 หรือ Years 7 ถึง 13) โรงเรียนใช้ระบบการสอนแนวใหม่เพื่อเตรียมพร้อมความเป็นเลิศแก่นักเรียนที่ ต้องการเรียนต่อระดับมัธยมปลายในหลากหลายสาขาวิชา หลักสูตรการสอนเน้นความถนัดทางภาษาและคณิตศาสตร์

ACG Strathallan เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ACG Strathallan ประกอบด้วย
โรงเรียนอนุบาล ACG Strathallan (นักเรียนอายุ 2 ถึง 5 ปี)
โรงเรียนประถมศึกษา ACG Strathallan (ป.1 ถึง ป.6; อายุ 5 ถึง 10 ปี)
โรงเรียนมัธยมศึกษา ACG Strathallan (ม.1 ถึง ม.7; อายุ 11 ปีขึ้นไป)

ACG Sunderland ตั้งอยู่ที่ Henderson ทางตอนใต้ของเมืองโอ๊คแลนด์ รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม 1 ถึง 6 (Years 1 to 6) และชั้นมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลาย (ม.1 ถึง ม.7 หรือ Years 7 ถึง 13)

ACG Senior College ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.5 ถึง ม.7 (Years 11 ถึง 13) ที่ มีอายุ 15 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2538 โรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำ ของประเทศ นิวซีแลนด์ ใช้ระบบการสอนแนวใหม่เพื่อเตรียมพร้อมความเป็นเลิศ ในการเรียนต่อ มหาวิทยาลัย นักเรียนแต่ละคนมีติวเตอร์ส่วนตัว ซึ่งจะคอยดูแลพัฒนาการการศึกษาและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของตน โดยเฉพาะ โรงเรียนดูแลนักเรียนเสมือนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว แต่ก็ให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนที่อายุน้อยกว่าเพื่อเตรียมพร้อมความสำเร็จ ต่อการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อมูลโรงเรียน: ACG, Academic Colleges Group

ชื่อ : ACG, Academic Colleges Group
ที่ตั้ง : เมืองโอ๊คแลนด์
ประเภท : โรงเรียนไฮสคูล เอกชน
ประเภท : โรงเรียนไฮสคูล สหศึกษา (ชาย-หญิง)
ประเภท : โฮมสเตย์
นักเรียน : Year 1-13
จำนวนนักเรียน : ประมาณ 2,000 คน
การเดินทาง

: เดินทางโดยเครื่องบินจากเมืองไทยมาถึงเมืองโอ๊คแลนด์ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงเรียน ACG มารับที่สนามบิน

ค่าเล่าเรียนปี 2012 (ต่อปี) : ACG Parnell NZ$17,200-21,200 *
: ACG Strathallan NZ$17,200-20,800 *
: ACG Sunderland NZ$16,900-19,400 *
: ACG Senior NZ$24,000 *
ค่าที่พักปี 2012 : อาทิตย์ละประมาณ NZ$250-300 *
เวบไซต์ : www.acgedu.com (ACG, Academic Colleges Group)

*อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ NZ$1 = THB24 ทั้งนี้ทางโรงเรียน ACG, Academic Colleges Group จะเป็นผู้เรียกเก็บ หลังจากทำการสมัคร ACG, Academic Colleges Group แล้ว

เรามีทุนการศึกษา 50 ทุนให้กับนักเรียนนานาชาติที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงตามที่ ACG Strathallan กำหนด โรงเรียนได้พิจารณาการให้ทุนการศึกษาดังกล่าว เพื่อสนับสนุนและเพิ่มจำนวนนัก เรียนนานาชาติที่สนใจเข้าศึกษาที่ โรงเรียน ACG Strathallan

ทุนการศึกษาในที่นี้ หมายถึงส่วนลด 20 % จากค่าเล่าเรียนในระยะเวลา 12 เดือน

ค่าเล่าเรียนปี 2555 ราคาปกติ ราคาหลังส่วนลดทุนการศึกษา
Years 1 ถึง 6 NZ$17,200.- NZ$13,760.-
Years 7 ถึง 13 NZ$20,800.- NZ$16,640.-

เงื่อนไขของทุนการศึกษาจาก ACG Strathallan

* ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนใหม่เท่านั้น
* ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้กับนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นในเครือ ACG ได้
* ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิและพื้นฐานการศึกษาตรงตามที่ ACG Strathallan กำหนด
* นักเรียนจะต้องเริ่มเรียนระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2555 เท่านั้น
* ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียนราคาปกติสำหรับระยะเวลาเรียนอย่างน้อย 12 เดือน
* ค่าเล่าเรียนในปี 2556 จะมีผลบังคับเมื่อทุนการศึกษานี้่หมดลงตามที่สมัครไว้ ตัวอย่างเช่น

o นักเรียนสมัครเรียนตั้งแต่เทอม 2 ปีนี้ (23 เม.ย. 2555) จนถึงสิ้นเทอม 1 ปีหน้า (19 เม.ย. 2556) สามารถชำระค่าเล่าเรียนของปี 2555 ได้ แต่หากต้องการเรียนต่อในเทอมถัดไปหรือถึงสิ้นปี จะต้องชำระค่าเล่าเรียนของปี 2556

o แต่ในอีกกรณี นักเรียนสมัครเรียนตั้งแต่เทอม 2 , 3 หรือ 4 ปีนี้ จนถึงเทอมสุดท้ายปีหน้า (6 ธ.ค. 2556) สามารถชำระค่าเล่าเรี่ยนของปี 2555 ได้ ค่าเล่าเรียนปี 2556 จะไม่มีผลบังคับในกรณีนี้

เรียนต่อนิวซีแลนด์ อย่างมั่นใจ เลือกไปกับ IQ GROUPS

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อ นิวซีแลนด์
เรียนต่อ ออสเตรเลีย
เรียนต่อ อังกฤษ
เรียนต่อ อเมริกา
เรียนต่อ แคนาดา
เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์

เช็คภูมิอากาศ นิวซีแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

รายชื่อสถาบันที่น่าสนใจ

เมืองสำคัญของ นิวซีแลนด์

รายละเอียด วีซ่านิวซีแลนด์

รายละเอียด วีซ่าออสเตรเลีย

รายละเอียด วีซ่าอังกฤษ

รายละเอียด วีซ่าอเมริกา

รายละเอียด วีซ่าแคนาดา