เรียนไฮสคูลนิวซีแลนด์ (โรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์ : High Schools in New Zealand)

โรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์ (High Schools in New Zealand) สามารถแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

 • ลักษณะการบริหารโรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์
  • โรงเรียนรัฐบาล (State School)
  • โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (State Integrated)
  • โรงเรียนของเอกชน (Fully Private School)
 • ประเภทของนักเรียน โรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์
  • โรงเรียนชายล้วน (Boys School)
  • โรงเรียนหญิงล้วน (Girls School)
  • โรงเรียนสหศึกษา (Co-Ed School)
 • ที่พักสำหรับนักเรียน โรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์
  • โรงเรียนโฮมสเตย์ (Homestay School)
  • โรงเรียนประจำ (Boarding School)

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) - Year 9-13 (โรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์)

นิวซีแลนด์ มี โรงเรียนมัธยมศึกษา (Secondary school in New Zealand) มากกว่า 400 แห่ง และเรียกได้หลายแบบเช่น High School, Grammar School, College, Collegiate และ Secondary School นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ชั้นเยียร์ 9-13 (Year 9-13) โดยส่วนใหญ่ โรงเรียนมัธยมศึกษาที่นิวซีแลนด์ จะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป ค่าเล่าเรียนในระดับมัธยม ที่นิวซีแลนด์จะ อยู่ที่ประมาณ 9,900-15,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่หากเป็นของเอกชนก็จะอยู่ที่ประมาณ 17,000-30,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ทางโรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์ จะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ให้สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ

การเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุ (High School New Zealand)

ชั้นเรียนของนิวซีแลนด์ อายุ ชั้นเรียนของไทย
Year 8/9
13 ปี
ม. 1
Year 9/10
14 ปี
ม. 2
Year 10/11
15 ปี
ม. 3
Year 11/12
16 ปี
ม. 4
Year 12
17 ปี
ม. 5

ค่าใช้จ่าย รวมค่าเรียนและที่พักพร้อมอาหาร เริ่มต้นปีละ 500,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ขึ้นอยู่กับโรงเรียนเก็บเก็บ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (High School New Zealand)

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ ใช้ระบบการศึกษาแบบ 4 เทอม ต่อปี

ปีการศึกษา 2013 (2556) (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
เทอม 1 : 28 มกราคม - 19 เมษายน
เทอม 2 : 6 พฤกษภาคม - 12 กรกฎาคม
เทอม 3 : 29 กรกฎาคม - 27 กันยายน
เทอม 4 : 14 ตุลาคม - 18 ธันวาคม

ปีการศึกษา 2014 (2557) (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
เทอม 1 : 27 มกราคม - 17 เมษายน
เทอม 2 : 5 พฤกษภาคม - 4 กรกฎาคม
เทอม 3 : 21 กรกฎาคม - 26 กันยายน
เทอม 4 : 13 ตุลาคม - 19 ธันวาคม

การสมัครเรียน High School in Zealand: สมัคร เข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 - 3 ซึ่ง ทาง โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน

หลักฐานการสมัครเรียน (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
- สำเนาทรานสคริป หรือใบแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
- สำเนาพาสปอร์ต
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป

ทุนการศึกษา สูงสุด 30% นาน 3 ปี จาก ACG Auckland

ฟรีไอแพด เมื่อสมัครเรียนที่ Cambridge High School

รายชื่อโรงเรียนไฮสคูลที่น่าสนใจ (รายชื่อโรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์: High Schools in NZ )

รายชื่อโรงเรียนมัธยม นิวซีแลนด์ : Secondary School, High Schools in New Zealand

รายชื่อโรงเรียนมัธยมส่วนหนึ่ง ที่เรา IQ Groups ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประจำประเทศไทย
ทุกโรงเรียนที่ทางเราได้คัดสรรมาเพื่อทุกท่านนั้น ได้ผ่านการรับรองแล้วว่ามีมาตรฐาน
การเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม และมีประสิทธิภาพ (NZQA)

โรงเรียนไฮสคูล เกาะเหนือ (High School, North Island, New Zealand)
ลำดับ โรงเรียน เยียร์ เมือง ประเภท ที่พัก
1
Kerikeri High School
7-13
Kerikeri สหศึกษา โฮมสเตย์
2
ACG
1-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
3
Albany Junior High School
7-10
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
4
Auckland Grammar School
9-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
5
Avondale College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
6
Botany Downs Secondary College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
7
Epsom Girls Grammar School
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
8
Glendowie College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
9
Howick College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
10
Kingsway School
1-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
11
Long Bay College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
12
Lynfield College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
13
Macleans College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
14
Mount Albert Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์/หอพัก(ช)
15
Mount Roskill Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
16
Northcote College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
17
Orewa College
7-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์์
18
Pakuranga College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
19
Rangitoto College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
20
Rosehill College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
21
Sacred Heart College (Auckland)
7-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
22
St Mary's College (Ponsonby)
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์
23
Takapuna Grammar School
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
24
Westlake Boys' High School
9-13
Auckland ชายล้วน โฮมสเตย์
25
Westlake Girls' High School
9-13
Auckland หญิงล้วน โฮมสเตย์
26
Western Springs College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
27
Whangaparaoa College
9-13
Auckland สหศึกษา โฮมสเตย์
28
Pukekohe High School
9-13
Pukekohe สหศึกษา โฮมสเตย์
29
Waiuku College
9-13
Waiuku สหศึกษา โฮมสเตย์
30
Cambridge High School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์
31
Hamilton Boys' High School
9-13
Hamilton ชายล้วน โฮมสเตย์
32
Hamilton's Fraser High School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์
33
Sacred Heart Girls' College
9-13
Hamilton หญิงล้วน โฮมสเตย์
34
St John's College
9-13
Hamilton ชายล้วน โฮมสเตย์
35
St Paul Collegiate School
9-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
36
St Peter School (Cambridge)
7-13
Hamilton สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
37
Bethlehem College
1-13
Tauranga สหศึกษา โฮมสเตย์
38
Otumoetai College
9-13
Tauranga สหศึกษา โฮมสเตย์
39
Tauranga Boys' College
9-13
Tauranga ชายล้วน โฮมสเตย์
40
Tauranga Girls' College
9-13
Tauranga หญิงล้วน โฮมสเตย์
41
Katikati College
7-13
Bay of Plenty สหศึกษา โฮมสเตย์
42
Thames High School
9-13
Thames สหศึกษา โฮมสเตย์
43
Mount Maunganui College
9-13
Mount Maunganui สหศึกษา โฮมสเตย์
44
Napier Boys' High School
9-13
Napier ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
45
Napier Girls' High School
9-13
Napier หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
46
Tamatea High School
9-13
Napier หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
47
Taradale High School
9-13
Napier สหศึกษา โฮมสเตย์
48
Havelock North High School
9-13
Havelock North สหศึกษา โฮมสเตย์
49
Iona College
7-13
Havelock North หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
50
Lindisfarne College
7-13
Havelock North ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
51
Francis Douglas Memorial College
7-13
New Plymouth ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
52
New Plymouth Boys' High School
7-13
New Plymouth ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
53
New Plymouth Girls' High School
9-13
New Plymouth หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
54
St Mary's Diocesan School
9-13
New Plymouth หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
55
Awatapu College
9-13
Palmerston North สหศึกษา โฮมสเตย์
56
Freyberg High School
9-13
Palmerston North สหศึกษา โฮมสเตย์
57
Palmerston North Boys' High School
9-13
Palmerston North ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
58
Palmerston North Girls' High School
9-13
Palmerston North หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
59
Wanganui Girls' College
9-13
Wanganui หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
60
Rathkeale College
9-13
Masterton ชายล้วน หอพัก
61
St Matthew's Collegiate School for Girls
7-13
Masterton หญิงล้วน หอพัก
62
Chilton Saint James School
7-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
63
Hutt Valley High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
64
Kapiti College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
65
Newlands College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
66
Onslow College
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
67
Samuel Marsden Collegiate School
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
68
Scots College (Wellington)
7-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
69
St Mary's College (Wellington)
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
70
St Patrick's College (Kilbirnie)
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์
71
St Patrick's College (Silverstream)
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
72
Wainuiomata High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์
73
Wellington College
9-13
Wellington ชายล้วน โฮมสเตย์
74
Wellington East Girls' College
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
75
Wellington Girls' College
9-13
Wellington หญิงล้วน โฮมสเตย์
76
Wellington High School
9-13
Wellington สหศึกษา โฮมสเตย์

 

โรงเรียนไฮสคูล เกาะใต้ (High School, South Island, New Zealand)
ลำดับ โรงเรียน เยียร์ เมือง ประเภท ที่พัก
1
Marlborough Boys' College
9-13
Marlborough ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
2
Marlborough Girls' College
9-13
Marlborough หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
3
Garin College
9-13
Nelson สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
4
Nelson College
9-13
Nelson ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
5
Nelson College for Girls
9-13
Nelson หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
6
Waimea College
9-13
Nelson สหศึกษา โฮมสเตย์
7
Burnside High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
8
Middleton Grange School
1-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
10
Papanui High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
11
Riccarton High School
9-13
Christchurch สหศึกษา โฮมสเตย์
12
Villa Maria College
7-13
Christchurch หญิงล้วน โฮมสเตย์
13
Kaiapoi High School
7-13
Kaiapoi สหศึกษา โฮมสเตย์
14
Lincoln High School
9-13
Lincoln สหศึกษา โฮมสเตย์
15
Rangiora High School
9-13
Rangiora สหศึกษา โฮมสเตย์
16
Darfield High School
7-13
Darfield สหศึกษา โฮมสเตย์
17
Oxford Area School
1-13
Oxford สหศึกษา โฮมสเตย์
18
Ashburton College
9-13
Ashburton สหศึกษา โฮมสเตย์
19
Mount Hutt College
7-13
Methven สหศึกษา โฮมสเตย์
20
Geraldine High School
7-13
Geraldine สหศึกษา โฮมสเตย์
21
Opihi College
7-13
Aroki สหศึกษา โฮมสเตย์
22
Craighead Diocesan School
7-13
Timaru หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
23
Mountainview High School
9-13
Timaru สหศึกษา โฮมสเตย์
24
Roncalli College
9-13
Timaru สหศึกษา โฮมสเตย์
25
Timaru Boys' High School
9-13
Timaru ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
26
Timaru Girls' High School
9-13
Timaru หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
27
Bayfield High School
9-13
Dunedin สหศึกษา โฮมสเตย์
28
Columba College
7-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
29
John McGlashan College
7-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
30
Kavanagh College
7-13
Dunedin สหศึกษา โฮมสเตย์
31
King's High School
9-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
32
St Hida's Collegiate School
7-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
33
Otago Boys' High School
9-13
Dunedin ชายล้วน โฮมสเตย์ /หอพัก
34
Otago Girls' High School
9-13
Dunedin หญิงล้วน โฮมสเตย์
35
Dunstan High School
9-13
Alexandra สหศึกษา โฮมสเตย์ /หอพัก
36
Mount Aspiring College
7-13
Wanaka สหศึกษา โฮมสเตย์
37
Wakatipu High School
7-13
Queenstown สหศึกษา โฮมสเตย์
38
Central Southland College
9-13
Winton สหศึกษา โฮมสเตย์
39
Fiordland College
7-13
Te Anau สหศึกษา โฮมสเตย์
40
James Hargest College
7-13
Invercargill สหศึกษา โฮมสเตย์
41
Southland Boys' High School
7-13
Invercargill ชายล้วน โฮมสเตย์/หอพัก
42
Southland Girls' High School
7-13
Invercargill หญิงล้วน โฮมสเตย์/หอพัก
43
St Peter's College
7-13
Gore สหศึกษา โฮมสเตย์/หอพัก

 

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ

พบโปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ราคาประหยัด สุดคุ้ม จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ มั่นใจได้ถึงคุณภาพ

อ่านต่อ »

เชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพ

ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการรับรอง เข้าเป็นสมาชิก สมาคมไทยแนะแนว การศึกษานานาชาติ (TIECA)

ไอคิว กรุ๊ปส์ ผ่านการอบรม และ ใบประกาศนียบัตร จาก Education New Zealand
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริติชเคานซิล ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06843