ข่าวทุนเรียนต่อ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และ ต่างประเทศ ทั่วโลก, ทุนศึกษาต่อ, ทุนนิวซีแลนด์, ทุนเรียน ภาษาอังกฤษ, ทุนเรียนต่อต่างประเทศ, Scholarship, ทุนเรียน ภาษาอังกฤษ

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ ระดับปริญญาตรี โท ปี 2012

International Pacific College (IPC) เปิดรับสมัครชิงทุนป.ตรี-โท แบบ Partial Scholarships กว่า 20 ทุน

ทุนการศึกษาระดับ Bachelor & Master degree New Zealandสนใจสมัคร เพื่อสมัครชิงทุนการศึกษาต่อประจำปี 2554 (2011) ในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโทที่ International Pacific College (IPC) โดยมีทุนค่าเล่าเรียนบางส่วนกว่า 20 ทุน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่านักเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

+ ผู้ขอรับทุนไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC มาก่อน +

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0827770099 , 0827772299

 

London School of Business & Finance (LSBF) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ป.ตรี-โท MBA ‏

London School of Business & Finance (LSBF) สถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ, ดิปโพลม่า, ปริญญาตรี และโท เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อประจำปี 2555 (2012) ในระดับ ปริญญาตรี และ ปริญญาโท ทั้งทุนเต็ม 100% และ ทุนค่าเล่าเรียนบางส่วน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่านักเรียน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0827770099 , 0827772299

 

4 scholarships to Thai teachers for postgraduate study in New Zealand

Thailand

The New Zealand Embassy is offering four “New Zealand Scholar Awards” to Thai teachers to complete postgraduate study (Postgraduate Diploma or Master’s Degree) in Teaching English as a Second Language at one of five New Zealand institutions including Auckland University of Technology, University of Auckland, Massey University, Victoria University of Wellington, and University of Waikato.

Each Scholarship will cover full tuition fees, visa application fees, establishment allowances on arrival, stipends for routine expenditure and return airfares (for initial arrival to New Zealand and final departure to home country).

Eligibility

Applicants must be a Thai citizen aged not over 40 years old and have been residing in Thailand for the last two years. Applicants must obtain an unconditional offer of study from New Zealand institutions. Applicants must also meet the general eligibility criteria of NZAS, as outlined on the New Zealand Aid Programme website under the ASEAN Scholarship section.

Making an application

Applicants should apply for a postgraduate programme in Teaching English as a Second Language commencing in January or February 2013 and obtain an unconditional offer of study from one of the five eligible New Zealand Institutions.

On obtaining an unconditional offer of place from a New Zealand institution, applicants should then submit the following to the Ministry of Education of Thailand:

  • Two copies of the NZAS scholarship application form along with required documents. Applicants are also requested to send an electronic copy of the application pack to the New Zealand Embassy Bangkok.
  • A copy of the unconditional offer of study from one of the five New Zealand institutions.
  • The Ministry of Education of Thailand will recommend shortlisted candidates to the New Zealand Embassy, Bangkok. Successful candidates will be contacted by the New Zealand Embassy.

Application dates

Now until August – applicants to submit application documentation to the Ministry of Education of Thailand

September - Recommendation on shortlisted candidates made by Ministry of Education of Thailand to the New Zealand Embassy

October - Successful candidates informed by New Zealand Embassy

Contact

For further information and to submit NZAS applications, please contact: Bureau of International Cooperation Ministry of Education Ratchadamnoen Nok Avenue Bangkok 10300 Thailand

Email:gunyarina@yahoo.com or gunyarina@gmail.com

 

ธนาคารกรุงไทยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555 (ในประเทศและต่างประเทศ)

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทุนปริญญาโทต่าง ประเทศ และทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 เม.ย. 2555 นี้ค่ะ

อ่านรายละเอียดได้ที่ website ของธนาคาร หัวข้อทุนการศึกษาค่ะ http://www.ktb.co.th/th/career/scholarships_master_55.jsp

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในต่างประเทศ ประจำปี 2555

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายไปศึกษา ต่อต่างประเทศ  โดยเปิดรับในวันที่ 4-20 มกราคม 2555  ทุนการศึกษาที่เปิดรับ 2 ทุนดังนี้
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนประเภทบุคคลที่สำเร็จ ประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ทุน ม. ปลาย) ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ทุนที่รับสมัคร
ไปศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน2ทุน เพื่อกลับมาปฏิบัติงานที่ ธปท. ได้แก่
(1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 1ทุน (Mechatronic Engineering)
(2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ การเงิน จานวน 1 ทุนฃ
  
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ

ทุนที่รับสมัคร
ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ ที่ประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทางานชดใช้ ธปท. แต่ต้องกลับมาทางานในประเทศไทย และหากประสงค์ จะเข้าทางานกับ ธปท. ธปท. จะพิจารณารับเข้าทางานเฉพาะสาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
 
คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน
อายุไม่เกิน20 ปีนับถึงวันที่1 เมษายน2555
เป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมใน การรับทุนเล่าเรียนหลวงประจาปี2555 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า3.5
 
การสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 4 – 20 มกราคม2555
 
การสอบคัดเลือก
(1) วิธีการคัดเลือก
- การประเมินความเหมาะสมในการรับทุน พิจารณาจาก
* คะแนนสอบข้อเขียนทุนเล่าเรียนหลวง ร้อยละ 70
* คะแนนสัมภาษณ์โดย ธปท. ร้อยละ 30
ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนจะต้องได้คะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์ รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60และได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับเท่ากับจานวนทุน

(2) กำหนดการสอบคัดเลือก
ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ ทาง BOT Website www.bot.or.th หัวข้อสมัครงาน ฝึกงานและทุน  ภายในวันที่ 30 มกราคม 2555
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและ ใบสมัครได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์กลาง โทร. 0-2283-5353 โทรสาร : 0-2280-0449     
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เวบไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

Netherlands Fellowship Programmes (NFP) 2012-2013

The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) เป็นทุนที่เกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาสมรรถภาพภายในองค์กรของ ประเทศกำลัง พัฒนาทั่วโลก โดยการให้การศึกษาและ ฝึกอบรมแก่พนักงานระดับกลางขององค์กรนั้นๆ

ทุน NFP ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้งบประมาณการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

โปรแกรมต่างๆของ NFP

1. ทุนสำหรับระดับปริญญาโท
2. ทุนสำหรับระดับปริญญาเอก
3. ทุนเพื่อการวิจัยระยะสั้น

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
2. ถือสัญชาติ, ทำงาน และอาศัยอยู่ในประเทศที่ทาง NFP กำหนด
3. นายจ้างจะต้องการันตีในการรับกลับเข้ามาทำงาน
4. ได้รับการตอบรับจากสถาบันในประเทศเนเธอร์แลนด์ แบบ Unconditional ในหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรระยะสั้นในปีการศึกษา 2012-2013 หรือการทำวิจัยในระดับ PhD
5. ไม่เคยได้รับ NFP Fellowship มาก่อน สำหรับการขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา NFP Fellowship และทุนการศึกษาใด ๆ สำหรับหลักสูตรระยะสั้น
7. ไม่เคยถูกจ้างงานจาก บริษัทนานาชาติ (อาทิเช่น Shell, Unilever, Microsoft) องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกันมากกว่า 1 ประเทศ และ NGO นานาชาติ

รายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการสมัครสามารถเข้าไปดูได้ที่
http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/netherlands-fellowships-programmes-nfp

การรับสมัครมีกำหนดให้ 3 ช่วงเวลาคือ
หลักสูตรปริญญาโท, หลักสูตรระยะสั้น, PhD รับสมัครตั้งแต่ 1/11/2011 - 7/02/2012 (Paper Application หมดเขต 1/01/2012)
หลักสูตรปริญญาเอก, หลักสูตรระยะสั้น รับสมัครตั้งแต่ 1/02/2012 - 1/05/2012 (Paper Application หมดเขต 1/04/2012)
หลักสูตรระยะสั้น และ PhD รับสมัครตั้งแต่ 1/07/2012 - 2/10/2012 (Paper Application หมดเขต 1/09/2012)

 

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนต่างชาติ Lincoln University International Merit Scholarship

ทุนของ มหาวิทยาลัย Lincoln University (Chritchurch) นิวซีแลนด์ แบ่งเป็น
1. ทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 เหรียญ ต่อปี
สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในหลักสูตร Certificate of Foundation Studies หรือ Bachelor Degree ที่มีผลการเรียนในระดับดี (Merit หรือ B+) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. ทุนส่วนลดค่าที่พักภายในมหาวิทยาลัย 2,000 เหรียญ
3. ทุนเรียนภาษาอังกฤษ 1,000 เหรียญ

ผู้ที่สนใจต้องสมัครภายในวันที่ 1 มกราคม เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี

 

รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกต่อเนื่อง ประจำปี 2554

รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2554
 
นางสาวเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า “ในปีการศึกษา 2554 รัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยการศึกษานิวซีแลนด์ ได้จัดสรรทุนวิจัยระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships: NZIDRS) จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก มีโอกาสเข้าศึกษา และ ทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ ทุนดังกล่าวจะสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นเวลา 3 ปี พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน (20,500 เหรียญนิวซีแลนด์/ปี) ค่าเดินทาง (2,000 เหรียญนิวซีแลนด์) ค่าประกันสุขภาพ (600 เหรียญนิวซีแลนด์) ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา (800 เหรียญนิวซีแลนด์)  และค่ารับรองการเดินทางเมื่อเดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์ (500 เหรียญนิวซีแลนด์) 

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาในมหาวิทยาลัยใด ก็ได้ในประเทศนิวซีแลนด์ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด โดยนักศึกษาสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ เพื่อประสานงานไปทางมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาแล้วผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ จึงนำหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับ ทุนอีกทีหนึ่ง”

นางสาวเกวลิน กล่าวต่อไปว่า “ทุน NZIDRS สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลนิวซีแลนด์ในการกระชับความสัมพันธ์ ทาง การศึกษากับประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาค ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มุ่งให้ความรู้และทักษะแก่นักศึกษาเพื่อบรรลุผล แห่งความเป็นเลิศทางการศึกษาในระดับโลก ดังนั้น การให้ทุนการศึกษาดังกล่าวจึงเป็นการส่งผ่านความเป็นเลิศไปสู่ภูมิภาคอื่น และอีกทางหนึ่งก็เป็นการนำสุดยอดองค์ความรู้จากประเทศอื่นมาแลกเปลี่ยนกัน กับนิวซีแลนด์” 

สำหรับทุน NZIDRS ผู้สมัครจะต้องมีเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ “A” หรือเทียบเท่านับถึงวันที่สมัคร มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อในฐานะนักศึกษาทุนวิจัย ระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่ตนเลือกศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ สามารถแสดงหลักฐานการติดต่อกับภาควิชาที่เกี่ยวข้องของสถาบัน ที่ตนสนใจเข้า ศึกษาต่อและหลักฐานเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยที่เสนอ ประเด็นที่สนใจ และผู้ให้คำปรึกษาระหว่างทำวิจัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนวิจัย NZIDRS ได้ที่ผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ 20 แห่งทั่วประเทศไทย อ่านรายชื่อและรายละเอียดติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษานิวซีแลนด์ที่ www.newzealandeducated.com/nzsat หรืออ่านรายละเอียดและ

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.newzealandeducated.com/scholarships หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2554

 

10 ทุนการศึกษา สนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ประเทศ นิวซีแลนด์

รัฐบาล นิวซีแลนด์ โดยการศึกษา นิวซีแลนด์ ประกาศมอบ ทุนการศึกษา สนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาเอก ศึกษา ณ ประเทศ นิวซีแลนด์ จำนวน 10 ทุน ปิดรับสมัคร 15 ก.ค.2553

ทุนวิจัยนานาชาติระดับ ปริญญาเอก ของ นิวซีแลนด์ (New Zealand International Doctoral Research Scholarships ซึ่งมีอักษรย่อว่า NZIDRS) มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
- ค่าเล่าเรียน 3 ปีสำหรับผู้เข้าศึกษาแบบเต็มจำนวน
- ค่าครองชีพปีละ 18,000 เหรียญ นิวซีแลนด์ (เดือนละ 1,500 เหรียญ นิวซีแลนด์)
- ค่าดูแลสุขภาพสูงสุดปีละ 600 เหรียญ นิวซีแลนด์
- ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา ( 800 เหรียญ นิวซีแลนด์)
- ค่าเดินทางตลอด 3 ปี 2,000 เหรียญ นิวซีแลนด์ เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปเรียนหรือวิจัยนอกสถานที่
- ค่าที่พักอาศัยงวดเดียว 500 เหรียญ นิวซีแลนด์ มอบเฉพาะนักศึกษาซึ่งเดินทางจากต่างประเทศมาศึกษาในโครงการ NZIDRS โดยเฉพาะ ขณะที่นักศึกษาที่พักอยู่ใน นิวซีแลนด์ อยู่แล้วไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้
- ไม่มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับบุคคลที่ร่วมเดินทางมากับผู้รับทุน

หมายเหต
- 1 เหรียญ นิวซีแลนด์ มีค่าประมาณ 25 บาท
- ทุน NZIDRS เปิดสำหรับนักศึกษาทุกประเทศที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์
- ผู้สนใจสมัครขอ ทุน ควรเริ่มต้นด้วยการทำจดหมายติดต่อกับสถาบันการศึกษาใน นิวซีแลนด์ เพื่อขอเข้าศึกษาต่อพร้อมทั้งขอจดหมายตอบรับจากทางสถาบัน ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานหนึ่งในกระบวนการพิจารณาขอทุน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุน NZIDRS ต้องมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
- เป็นนักศึกษาต่างชาติ
- มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่จะเข้ารับการศึกษาใน มหาวิทยาลัย ของ นิวซีแลนด์
- มีหลักฐานที่ติดต่อและพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยกับ มหาวิทยาลัย ของ นิวซีแลนด์ พร้อมกับจดหมายตอบรับของมหาวิทยาลัย
- ได้รับเกรดเฉลี่ย A หรือเทียบเท่า ในวิชาที่เรียนอยู่
- มีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งจาก ที่กำหนดนี้ (ทดสอบมาไม่เกิน 2 ปีก่อนสมัครขอทุน)
1.IELTS คะแนนรวมอย่างต่ำ 6.5 โดยไม่มีหัวข้อใดได้ต่ำกว่า 6.0
2.TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 575 รวมทั้ง 4.5 ในการทดสอบการเขียนอังกฤษ
3.ได้คะแนนอย่างต่ำ 233 สำหรับ Computer based TOEFL และคะแนน
Essay Writing อย่างต่ำ 4.5
4.เกรด B สำหรับ Cambridge Certificate of Advanced English
(CAE) และเกรด C สำหรับ Cambridge Certificate of Proficiency in English
(CPE)

ข้อแม้
- ผู้ซึ่งถือสัญชาติ นิวซีแลนด์ หรือตั้งรกรากใน นิวซีแลนด์ อย่างถาวร ไม่มีสิทธิรับทุนนี้
- ทุนที่ได้รับจะล้มเลิกเมื่อผู้ได้รับทุนไม่สามารถเข้าไปเรียนใน สถาบันการศึกษาอย่างเต็มเวลาได้ตามเวลาที่สถาบันนั้นระบุไว้
- การมอบทุนขึ้นอยู่กับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ใน สถานศึกษาของ นิวซีแลนด์
- ผู้รับทุนคือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศ นิวซีแลนด์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดต่อนี้ เช่น ค่าใบรับรองแพทย์
- ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนกลางคัน ยกเว้นจะได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ และการศึกษา นิวซีแลนด์
- ผู้รับทุนต้องเคารพกฎและข้อห้ามของสถาบันอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ถูกสถานศึกษาใน นิวซีแลนด์ สั่งระงับการศึกษา ด้วยเหตุผลบางประการและ แจ้งต่อการศึกษา นิวซีแลนด์ เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การมอบทุนดังกล่าวจะถูกระงับไปด้วยเงินค่าครองชีพจะถูกระงับจ่าย ขณะที่มีการระงับทุนยกเว้นจะเกิดการระงับทุนเพราะเรื่องสุขภาพของผู้ขอทุน
- ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนอื่นจากรัฐบาล นิวซีแลนด์ ในขณะเดียวกันนี้
- ผู้รับทุนต้องแสดงให้เห็นว่างานวิจัยมีความคือหน้าอย่างน่าพอใจตาม ข้อกำหนดของ มหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกทุน

ช่วงเวลาการสมัคร
ส่งใบสมัครถึงการศึกษา นิวซีแลนด์ ไม่ช้ากว่าวันที่ 15 กรกฎาคม 2010 โดยส่งใบสมัคร 6 ใบพร้อมหลักฐานประกอบ 6 ชุดไปยัง Scholarships Manager
Education New Zealand Trust 6th Floor, 138 The Terrace Wellington New Zealand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย
อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2254-2530 โทรสาร 0-2253-9045
E-mail: nzembbkk@loxinfo.co.th
website: www.nzembassy.com/home.cfm?c=21

 

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ ระดับ ปริญญาเอก (วิจัย-ทุกสาขา)

ทุน ตามนโยบายรัฐบาลใน มหาวิทยาลัย ของประเทศ นิวซีแลนด์ ทุกแห่ง
เป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนจาก 14,000 เหรียญ/ปี ลดเหลือ 4,000 เหรียญ/ปี โดยประมาณ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับทาง มหาวิทยาลัย ได้โดยตรง โดยเปิดรับสมัครตลอดปี

 

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ ระดับ ปริญญาเอก (วิจัย-ทุกสาขา)

ทุนของ มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington
เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย 21,000 เหรียญ/ปี (มีระยะเวลารับทุน 3 ปี) พร้อมค่าที่พัก ค่าอาหาร และส่วนลดค่าเล่าเรียนจาก 14,000 เหรียญ/ปี ลดเหลือ 10,000 เหรียญ/ปี โดยประมาณ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อกับทาง มหาวิทยาลัย ได้โดยตรง ภายใน 15 มิถุนายน 2553

 

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนต่างชาติ

ทุนของ มหาวิทยาลัย Lincoln University (Chritchurch) นิวซีแลนด์ แบ่งเป็น
1. ทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 เหรียญ
2. ทุนส่วนลดค่าที่พักภายในมหาวิทยาลัย 2,000 เหรียญ
3. ทุนเรียนภาษาอังกฤษ 1,000 เหรียญ

ผู้ที่สนใจต้องสมัครภายในวันที่ 1 มกราคม เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี

 

Young Future Leader Knock Knock! Around the world Kia ora* New Zealand

Education New Zealand และนิตยสาร Knock Knock! เปิดโอกาสดีๆ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เข้าร่วมการอบรมและแข่งขันความเป็นผู้นำแห่งอนาคต Young Future Leader Knock Knock! Around the world Kia ora* New Zealand เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษาไป ทริปที่ นิวซีแลนด์

 

“ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี การศึกษา 2011 ”

ทุนดังกล่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ และมีเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สมัครเข้ารับทุนที่มีชื่อเป็นทางการว่า Australian Leadership Awards Scholarships – (ALA Scholarships) เพื่อให้โอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหรือ ปริญญาเอก (ทุนปริญญาโท หรือทุนปริญญาเอก) ยังสถาบันใน ออสเตรเลีย ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

โดยเน้นสาขาด้านการพัฒนาเป็นอันดับแรก จำนวน 13 สาขา ได้แก่
- Disability
- Economic growth
- Education
- Environment
- Food security
- Gender
- Governance
- Health
- Human rights
- Infrastructure
- Regional stability
- Rural development
- Water and sanitation
ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่เป็นผู้พำนักอยู่ในประเทศ ออสเตรเลีย
2. ไม่ได้รับ ทุนศึกษา ต่อต่างประเทศในช่วง 2 ปีก่อนสมัครขอรับทุน
3. มีทักษะภาษาอังกฤษดี (ตรวจสอบเกณฑ์วัดระดับทักษะภาษาได้จากเว็บไซต์)
4. ผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเต็มเวลายังสถาบันในประเทศ ออสเตรเลีย        
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่ http://www.ausaid.gov.au/scholar/ala.cfm

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

 

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า มอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.6 เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2010
มหาวิทยาลัย แคนเบอร์ร่า (The University of Canberra - Australia’s Capital University

International Scholarship AUD$2000
มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า มอบทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษา ที่สนในศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.6 เพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2010

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลซึ่งก็ตั้งมาตั้งปี ค.ศ 1968 เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทั้งใน ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีสถาบันสอนภาษา (UCELI หรือ University of Canberra English Learning Institute) เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่ต้องการเสริมสร้างทักษะ ทางด้านภาษา

มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า ยังเปิดสอนหลักสูตร Diploma เช่น Accounting, Advertising, Marketing, Business Management, Commerce และ Technology นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา (ม.6) สามารถเข้าศึกต่อในระดับระดับปริญญาตรี และสามารถจบได้ ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง
http://www.canberra.edu.au/college/international/diploma

สำหรับหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่ามี หลากหลายคณะ ซึ่งในแต่ ละคณะก็มี หลักสูตร ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปรวมถึงหลักสูตร Double Degrees

- Business and Government
- Communication & International Studies
- Design and Creative Practice
- Education
- Health
- Information Sciences & Engineering
- Applied Science
- Law

นักเรียนนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลต่างมหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่าได้ที่ www.canberra.edu.au

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณสาวิตรี กิตติสาร, Country Manager-Thailand
University of Canberra
Email: ucthai@truemail.co.th
Mobile phone: 081 551 2678, 083 612 8885
(ติดต่อขอข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ตั้งแต่ 10.00 - 17.00 น.)

 

ทุน ป.เอก มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย (ANU)

ทุนระดับ ปริญญาเอก จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย (The Australian National University - ANU) สถาบันการศึกษาเก่าแก่ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1946
 ทั้งนี้ ทุน ANU 2010 ดังกล่าว เป็นทุนระดับปริญญาเอก 1 ทุนการศึกษา (ทุนเต็ม)
       

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครชาวไทยที่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ที่เทียบได้กับ ปริญญาตรี ของ ออสเตรเลีย และได้เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือจบการศึกษาระดับ ปริญญาโท แต่มีประสบการณ์การทำวิจัย โดยผู้สมัครต้องส่งเค้าโครงการทำวิจัย ประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย มาพร้อมกับใบสมัคร
       (สมัครเรียนได้ทุกสาขาที่เปิดสอนใน มหาวิทยาลัย แห่งชาติออสเตรเลีย)

เอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
1. Transcripts or certificates
2. English test result (IELTS หรือ TOEFL )
Academic IELTS: An overall score of 6.5 with at least 6 in each band
TOEFL
- paper based test: A score of 570 with TWE score of 4.5
- computer based test: A score of 230 with Essay score of 4.5
- internet based test: A score of 90, with a minimum of 20 in all four sections
3. Recommendation letters
4. Proposal
5. Curriculum Vitae (ผู้สมัครต้องส่ง Proposal และ Curriculum Vitae มาให้ทาง e-mail ด้วย)

จะเป็นการดีอย่างยิ่งสำหรับผู้สมัคร หากสามารถติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย และได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา รวมทั้งมีอาจารย์รับเป็นที่ปรึกษา โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติอื่นๆ ของแต่ละสาขาวิชาได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลียที่ www.anu.edu.au

กำหนดการคัดเลือก
รับสมัคร ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครโดยส่งมาที่
ผศ.ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล
โครงการปริญญาเอกสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1
ชั้น 5 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณเสฏฐวุฒิ อุรา โทรศัพท์ 0-2613-2845

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ

พบโปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ ที่นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา ราคาประหยัด สุดคุ้ม จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ มั่นใจได้ถึงคุณภาพ

อ่านต่อ »

เชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพ

ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการรับรอง เข้าเป็นสมาชิก สมาคมไทยแนะแนว การศึกษานานาชาติ (TIECA)

ไอคิว กรุ๊ปส์ ผ่านการอบรม และ ใบประกาศนียบัตร จาก Education New Zealand
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริติชเคานซิล ประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนการรับสมัคร IELTS อย่างเป็นทางการ
ไอคิว กรุ๊ปส์ ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06843