หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ (Study English in New Zealand)

นักศึกษาต่างชาติมักจะลงเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ (Learn English in New Zealand) เพื่อพัฒนาทักษะก่อน จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา (High School in New Zealand) หรือในมหาวิทยาลัย (University in New Zealand) บ้างก็เพื่อเสริมทักษะภาษา (General English) อังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English) เพื่อพัฒนาอาชีพหรือบางครั้งก็เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะตัว

ประเทศ นิวซีแลนด์ นั้นมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ (English Course in New Zealand) ไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง โดยที่หลายแห่งก็เป็นของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมหรือสถาบันการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้สถาบันที่เปิดสอนทั้งหมดต้องจดทะเบียนกับ NZQA ซึ่งสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนดังกล่าวมีคุณภาพสูง มาการจัดการหลักสูตรเป็นอย่างดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะได้รับการทดสอบและจัด ให้อยู่ในระดับของหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถ ชั้นเรียนก็มีขนาดเล็กซึ่งทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลมากเท่าที่ต้องการ หลักสูตรของ นิวซีแลนด์ นั้นจะใช้รูปแบบการสอนสมัยใหม่ทั้งห้องเรียนสนทนา การเข้าใช้ห้องปฎิบัติการทางภาษา คอมพิวเตอร์ ดีวีดีและวีดีโอต่างๆเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
สถาบัน ที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษบางแห่งที่ได้จดทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL ด้วยให้นักศึกษาโดยเฉพาะและนักศึกษาสามารถเข้าทำการสอบได้ทันที สิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อมีระดับความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการศึกษาตอในระดับที่มหาวิทยาลัย (English Direct Entry Pathway) ต้องการมีความสะดวกสบายมากยิ่ง ขึ้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน (English Language School in New Zealand)

เรียนภาษาอังกฤษ (Study English Language Courses in New Zealand)

  • ไม่จำเป็นต้องแสดงวุฒิการศึกษา

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ (English Language School in New Zealand) มีกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ทั้งที่เกาะเหนือและเกาะใต้่

รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเกาะเหนือ : English Language Schools in NZ : North Island, เรียนภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์, เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ, เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ ที่ไหนดี, เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ ราคาถูก, เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ ระยะสั้น


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: AIS St Helen
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland)

อยู่ห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ประมาณ 15 นาที เป็นวิทยาเขตที่เปิดสอนตั้งแต่ภาษาอังกฤษ ดิปโพม่า ปริญญาตรี และเอ็มบีเอ มีหอพักราคาประหยัดไว้บริการนักศึกษาด้วย


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Coromandel Outdoor Language Centre
เมือง: โคโลมันเดล

ตั้งอยู่ที่เมือง โคโลมันเดล ติดชายทะเล เปิดสอนในหลักสูตร General English, Exam Preparation, Teacher Training หรือ Teenage School ซึ่งรับนักเรียนอายุ 17 ปี ขึ้นไป จำนวนเฉลี่ยนักเรียนในแต่ละชั้นไม่เกิน 12 คน


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Dominion English Schools
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland)

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โอ๊คแลนด์เป็นหนึ่งในสมาชิก English New Zealand เปิดสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป การเตรียมสอบภาษาอังกฤษ จำนวนเฉลี่ยนักเรียนในแต่ละชั้นไม่เกิน 12 คน


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Dynaspeak English
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland)

ก่อตั้งเมื่อปี 1992 ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้กับสวนสาธารณะ , Auckland University, ร้านอาหาร , ธนาคาร , ร้านค้า ฯลฯ นอกจากโปรแกรมการเรียนที่มีให้เลือกมากมายแล้ว จำนวนนักเรียนที่ Dynaspeak เฉลี่ย / ห้องอยู่ในเกณฑ์เพียง 5-6 คนในช่วงเช้า ที่เน้นด้าน Speaking และ 11-12 คน ใน Supplementary Course ช่วงบ่าย


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: EDENZ Colleges
เมือง:โอ๊คแลนด์ (Auckland)

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1987 นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลายแล้ว ที่ Edenz Colleges ยังมีโปรแกรมอื่นๆ น่าสนใจ อาทิเช่น Diplama in Business, Computing, e-Business, Tourism และโปรแกรมใหม่ Film Making


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: English Language Academy (ELA) - The University of Auckland
เมือง:โอ๊คแลนด์ (Auckland)

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ เป็นสถาบันสอนภาษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland) เิปิดสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษทั่วไป เตรียมสอบ IELTS รวมถึง Academic English และ English Pathway ไปยังหลักสูตวิชาการของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Eurocentres
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland)

เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง โอ๊คแลนด์ ใกล้กับมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ (University of Auckland) มีประวัติมายาวนานกว่า 60 ปี มีหลักสูตรภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (Beginners) ไปจนถึงระดับสูง (Advanced)


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: New Horizon College of English
เมือง: เนเปียร์ (Napier)

สถาบันภาษาอังกฤษ นิว ฮอไรซัน (New Horizon College of English) เปิดตัวขึ้นในปี ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531)
สำหรับนักเรียนที่ชอบอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงาม เป้าหมายของเราคือการให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนในระหว่างที่ห่างไกล จากบ้าน และให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสุข


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: New Zealand Language Centres
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland) เวลลิงตัน (Wellington) และไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)

หรือ GEOS เดิม เป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีสาขาทั่วโลก สำหรับในนิวซีแลนด์มีที่ โอ๊คแลนด์ เวลลิงตัน และไคร้สท์เชิร์ช มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานระดับโลก ที่ผู้เรียนจะได้รับทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายในระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Kaplan International College
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland) และไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)

เป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีเครือข่ายมากมาย สำหรับในนิวซีแลนด์มีที่โอ๊คแลนด์ และไคร้สท์เชิร์ช มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานระดับโลก ที่ผู้เรียนจะได้รับทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายในระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Kiwi English Academy
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland)

Kiwi English Academy ก่อตั้งเมื่อปี 1991 ตั้งอยู่ในย่าน New Market ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เปิดสอนในหลายหลักสูตร รวมถึง Pathways Programme นอกจากนี้โรงเรียนยังมี Careers Advise Service พร้อมกับ Student Welfare Services ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Languages International (LI)
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland) และ ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)

ตั้งมานานกว่า 26 ปี โดดเด่นในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตร Teacher Training Programme ที่มีชื่อเสียง ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงานของ Albert Park ใจกลางเมือง โอ๊คแลนด์ และย่านใจกลางเมืองไคร้สท์เชิร์ช


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Language Studies international (LSI)
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland) และ ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)

สถาบันสอนภาษาอังกฤษระดับ World Class มีเครือข่ายอยู่ใน 14 ประเทศทั่วโลก รวมถึง โอ๊คแลนด์ และไคร้สท์เชิร์ช ทั้งสองแห่งมีห้องเรียนที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองการคมนาคมสะดวกสบาย การเรียนการสอนเข้มข้นด้วยจำนวนชั่วโมงถึง 30 ชม./สัปดาห์ หรือสามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเช้า และทำกิจกรรมที่มีให้เลือกมากมายในช่วงบ่าย


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Mt Maunganui English Centre
เมือง: เม้าท์มังกานุย (Mt. Maunganui)

ตั้งอยู่ที่เมือง เม้าท์มังกานุย เมืองเล็กๆ ของเกาะเหนือ สถาบันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 70 คน ซึ่งจำนวนนักเรียนยังคงจำกัดมาถึงปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการดูแลที่ทั่วถึง นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Surfing, Scuba diving, Jet Skiing or White water rafting เป็นต้น


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Sheffield School of English
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland)

ตัวโรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้กับสวนสาธารณะ , Auckland University, ร้านอาหาร , ธนาคาร , ร้านค้า ฯลฯ จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 12 คน


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Taupo Language and Outdoor Education Centre
เมือง: เทาโป (Taupo)

ตั้งอยู่ที่เมือง เทาโป เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือ ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาปเทาโป มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เปิดสอนในหลักสูตร ภาษาอัผสมผสางกฤษ และสนุกกับการเลือกที่จะทำกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Kayaking, Golf, Fishing, Ski or Sailing


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: The Campbell Institute
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland) และ เวลลิงตัน (Wellington)

The Campbell Institute สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดในเมืองเวลลิงตัน มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย ผสมผสานกับวิธีการสอนที่ได้รับการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การเรียน - การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทฺธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Unique New Zealand: Promotion English courses:

UNIQUE NEW ZEALAND English Language school
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland)

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่ในบรรยากาศชายทะเล มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย มีหลักสูตรช่วงปิดเทอมคอยต้อนรับน้องๆ ที่สนใจพร้อมกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกอีกมากมาย ในนิวซีแลนด์


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Waikato Institute of Education (WIE)
เมือง: แฮมินตัน (Hamilton)

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ในประเทศ นิวซีแลนด์ ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน WIE ตั้งอยู่ในแหล่งที่สวยงามภายในเมืองฮามิลตัน ซึ่งฮามิลตันเป็นเมืองที่อยู่ใกล้โอ๊คแลนด์ และ เป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: World wide school of English
เมือง: โอ๊คแลนด์ (Auckland)

ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ตัวหลักสูตรการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับของ Worldwide School นักเรียนที่ Worldwide ยังสามารถที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับนักเรียนอื่นๆ ที่มาจากทั่วโลกกว่า

รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ของเกาะใต้ : English Language Schools in NZ :

South Island, เรียนภาษาอังกฤษ นิวซีแลนด์, เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ, เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ ที่ไหนดี, เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ ราคาถูก, เรียนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ ระยะสั้น


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: ABC College of English
เมือง: ควีนทาวน์ (Queenstown)

สถาบัน ABC College of English โดดเด่นเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ Plus กิจกรรมต่างๆ เช่น Golf, Ski/Snowboarding สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง ควีนทาวน์ ที่สวยงาม ท่ามกลางขุนเขา และทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก และจำนวนนักเรียนต่อห้องอยู่ในระดับต่ำ(8-10คน)


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Christchurch College of English Limited (CCEL)
เมือง: ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)

CCEL ตั้งอยู่ในแคมปัส ของ Christchurch College of Education ที่ทันสมัย และสวยงามใจกลางเมือง ไคร้สท์เชิร์ช ดังนั้นนักเรียนจึงสามารถใช้อุปกรณ์ ทั้งของ CCEL และ University of Canterbury ได้ และมีหลักสูตรให้เลือกมากมาย ผสมผสานกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายของโรงเรียน


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
เมือง: ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)

CPIT เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 1906 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองไคร้สท์เิชิร์ช เปิดสอนทั้งในหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Nelson English Centre
เมือง: เนลสัน (Nelson)

สถาบันสอนภาษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเนลสัน เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเกาะใต้ สถาบันมีความโดดเด่นเรื่องการผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอน เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นอยู่เป็นประจำ รวมถึง Rule ” Speak English Only” ในโรงเรียน ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาได้เพิ่มขึ้น


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: Seafield School of English
เมือง: ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)

อยู่ที่ New Brighton เมืองชายทะเลห่างจากไคร้สท์เชิร์ช เพียง 15 นาที ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และสะดวกสบาย ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โรงเรียนเปิดสอนในหลายหลักสูตร นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ และพักกับ Homestay ที่ได้รับการคัดสรรว่ามีคุณสมบัติเป็นอย่างดี


เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

ชื่อ: University of Otago – Foundation & English
เมือง: ดะนีดิน (Dunedin)

มหาวิทยาลัย ที่เก่าแก่ที่สุดของ นิวซีแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี 1869 ตั้งอยู่ในเมืองการศึกษา Dunedin มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา เงียบสงบ มีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษา

เรียนต่อนิวซีแลนด์ อย่างมั่นใจ เลือกไปกับ IQ GROUPS บริการฟรี

ทุกขั้นตอน ครบวงจร: One Stop Free Services

เรียนต่อต่างประเทศ

เรียนต่อ นิวซีแลนด์
เรียนต่อ ออสเตรเลีย
เรียนต่อ อังกฤษ
เรียนต่อ อเมริกา
เรียนต่อ แคนาดา
เรียนต่อ เนเธอร์แลนด์

เช็คภูมิอากาศ นิวซีแลนด์

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

รายชื่อสถาบันที่น่าสนใจ

เมืองสำคัญของ นิวซีแลนด์

รายละเอียด วีซ่านิวซีแลนด์